skip to Main Content

KoosHoogland.nl

Het verlangen heeft de neiging iets over te slaan en dan wordt het een droom.
Connie Palmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr J. (Koos) Hoogland
Swedera van Runenweg 7 7431 BZ Diepenveen-Deventer
Postbus 167 7400 AD Deventer
Telefoon 06 536 10 520
khoogland@hooglandcs.nl

“ik ken de schoonheid van wetten, maar werk liever met mensen”

Koos Hoogland fiscale en juridische adviseur onroerende zaken

Koos Hoogland procedeert als jurist o.a. tegen aantasting van de stilte door infrastructuur, windturbines en hoogspannings-leidingen die mensen op eigen terrein uit het veld slaat en vaak ontheemd, ontredderd achterlaat.

Arbitrage en mediation op deze terreinen behoren tot zijn specialismen en hij treedt regelmatig op als gespreksleider

Koos Hoogland is thans gevestigd te Diepenveen-Deventer. Hij is gespecialiseerd in planschade, onteigeningsrecht, waarderingstechnische vraagstukken WOZ (industrieel onroerend goed), erfpachtproblematiek, etc. Hij houdt zich o.a. bezig met bezwaar-, beroeps- en cassatieprocedures in opdracht van industriële ondernemingen, institutionele beleggers, (semi)-overheids-instellingen, de non-profitsector.

“Als het proces schoonheid is, wordt het eindresultaat dat vanzelf”

132co fungeert als startpunt en conceptenfabriek voor alle denkbare ruimtelijke, culturele sociale of ambachtelijke projecten. Schoonheid maken in gezamenlijkheid is daarbij het bovenliggend streven. En maatgevend voor de werken die voortvloeien uit ons handelen.

Met ‘ons’ doelen wij op de leden en relaties van onze coöperatieve vereniging 132co. Een collectief van mensen die door een samenloop van omstandigheden op elkaars pad zijn gekomen. Een kleurrijke verzameling van mensen die vanuit hun gedrevenheid, kennis en kunde samen zijn gaan werken door de jaren heen. Het is juist de vervlechting van vakkundigheid waardoor het product meer dan de som der delen wordt.

Wanneer er zich een vraag voordoet kan de meest gerede partij voor het werk worden gekozen uit de vergaarbak van experts vanuit onze coöperatie.
Het werken volgens de bouwloodsmethode lijkt de meest kansrijke vorm om in gezamenlijkheid schoonheid te maken. Met achting en bewondering voor ieders aanleg en ambacht.

SHCS

Stichting Hoogland CustodeS kunst- en cultuurmanagement

Kunstenaars en (kleinere) culturele organisaties kunnen vaak ondersteuning gebruiken op het gebied van strategie, ondernemen en zakelijk management.

Professionals, vrijwilligers, kopers/collectioneurs, maar ook bezoekers trekken, enthousiasmeren en vasthouden is een hele kunst. Dit vereist continue aandacht, visie, moed en besluitvaardigheid. Met oog voor de verschillende belangen: inhoudelijk, maar ook bestuurlijk en organisatorisch. Ook de financiële kant met diverse geldstromen, zoals sponsoring, contributies, donaties of subsidies vragen om aandacht,

SHCS kan jou of jouw bestuur daar bij helpen. Neem voor een oriënterend gesprek vrijblijvend contact op.

EICAS

European Institute for Contemporary Art and Science

EICAS stelt zich ten doel de positie en ontwikkeling van onderzoekende, vooruitstrevende beeldende kunst in ons land te versterken door onder meer meer onderzoek, voorlichting, archiefvorming, collectievorming, advies, educatieve projecten, voorstellingen en exposities.

EICAS richt zich op hedendaagse kunstvormen die zich onderscheiden door de toepassing van ongebruikelijke materialen en media, van techniek, licht, geluid en beweging en door de combinatie van beeldende kunst met wetenschap, literatuur, performance, mode, dans. Gedurfde kunst met een internationaal karakter en maatschappelijke betrokkenheid.

EICAS laat zich in het bijzonder inspireren door het werk van de Nul/ZERO-beweging.

EICAS vestigt zich in het voormalige Hegius-gymnasium aan de Nieuwe Markt 23 te Deventer. Onder architectuur van Hans van Heeswijk Architecten te Amsterdam wordt het gebouw getransformeerd. Opening: voorjaar 2021

worden wie je bent..

Tijdens mijn studie Nederlands Recht aan de RUG ben ik betrokken geweest bij het Experiment Buro Echtscheiding in Groningen onder supervisie van Donald MacGillavry (echtscheidingsmediator). Ik volgde trainingen bij Jos Kessels (Socratische gesprekken) en René Maas (focussen). Ik leidde workshops op de Abdij Sion te Diepenveen. Arbitrage en mediation behoren tot mijn specialismen. Cultuurverandering in organisaties boeit mij. Deze ontwikkeling begint op het persoonlijk vlak. Van jongs af aan fascineert het goede, het ware en het schone (Plato) mij.
(Te) veel jaren ben ik als makelaar-taxateur o.z. werkzaam geweest, maar daardoor ken ik de problematiek van het vastgoed/projectontwikkeling van binnen uit. Werkte enkele jaren bij de belastingdienst van de gemeente Amsterdam en daarna bij Loyens & Loeff in Amsterdam. De afgelopen twintig jaar was ik zelfstandig gevestigd als expert in waarderingstechnische vraagstukken (planschade, onteigeningsrecht, erfpachtproblematiek) en doceerde ik aan de Academie voor Vastgoed van de NVM-SOM en de REBS. Mede van mijn hand verscheen het “Handboek WOZ procedures” en ik schreef diverse artikelen en annotaties over lokale belastingen. Mijn ‘talige’ belangstelling uit zich verder door de jaren heen onder andere uit het mogelijk maken van een aantal boeken: in 1999 het fotoboek ‘Boom en blad’ van Dirk de Herder met teksten van Marinus Schroever (uitgave European Art Union), in 2004 de verzamelde columns van prof. dr. Henk van Luijck uit het Financieele Dagblad (uitgave Van Gorkum), de uitgave van de serie Cahiers Integriteit (2007/2008) met bijdragen van prof. dr. D.H.M. Meuwissen, de filosoof Peter Pover en Henk Bruning/Paul Strijp (uitgave SDU). Van mijn hand verschijnen in het tijdschrift ‘baaz’ regelmatig columns over business-ethics. (Zie Blog and news). Een deel daarvan is in 2015 gebundeld in het boek ‘De windmolenmaffia en andere indianenverhalen. Business-ethics in de dagelijkse praktijk’ (uitgave: mijnmanagementboek.nl)
De kunstsector heeft mij altijd aangetrokken. In de zeventiger jaren was ik medeoprichter van de Margrogroep, een groep van kunstenaars en grafische ontwerpers die zich richtten op reclame, marketing en design. Ik was bestuurder van de Stichting Karl Iljits Pelgrom te Amsterdam. Thans ben ik o.a. bestuurslid van de Stichting Beheer Collectie Eja Siepman van den Berg en medeoprichter van de stichting EICAS (European Institute for Contemporary Art and Science) te Deventer. Middels de Stichting Hoogland CustodeS kunst- en cultuur- management wil ik mijn steentje aan bijdragen aan de professionalisering van de kunstsector. Eindelijk van mijn verlangen, kennis en kunde mijn werk gemaakt. Niets overgeslagen, mijn plek gevonden.

Megalomane Nederigheid

Zoals sommige van mijn vaste lezers weten besloot ik op een regenachtige zondagmiddag in 2011, zonder destijds te weten waaraan ik begon, dat er een Europees museum voor hedendaagse kunst in de Stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen moet komen.

Ga naar Blog and news

“In 1947 geboren speelde ik in mijn lagere schooltijd in de kelders van de ruïnes van de Tweede Wereldoorlog op de Grote Markt in Groningen. Daarna heb ik het ‘nieuwe stadhuis’ gebouwd en gesloopt zien worden, terwijl er nu op dezelfde locatie in de Waagstraat winkels staan. Zo kort is de levenscyclus van het onroerend goed tegenwoordig. Gelukkig is de vrede in Europa tot nog toe duurzamer gebleken.”